Pasiekite verslo aukštumų - 

įsipareigokite kokybei!

Bendradarbiaukime!

 Jeigu Jūsų organizacija susidūrė su toliau aprašytomis situacijomis, kreipkitė į mus:

  • Ar buvo taip, kad staiga prireikė konsultacijų ar mokymų valdant kokybės vadybos, aplinkosaugos vadybos ar darbuotojų sveikatos ir saugos darbe vadybos sistemą, tačiau buvo sunku ir net neįmanoma gauti išties profesionalų patarimą, rekomendaciją ar mokymą?
  • Ar buvo ir vis dar yra sunku suprasti, kaip iš tiesų reikia įgyvendinti kokybės vadybos ar aplinkosaugos vadybos sistemą, kaip jas valdyti, prižiūrėti, tobulinti, kad jos atliktų savo tikrąją paskirtį organizacijoje - užtikrintų ir nuolat gerintų produktų ar paslaugų kokybę?
  • Ar įgyvendinote kokybės vadybos ir (ar) aplinkosaugos vadybos sistemas, jas sertifikavote, tačiau nebeturite galimybių - laiko, motyvacijos, lėšų, - jas prižiūrėti, valdyti, tobulinti ir, svarbiausia - gauti iš jų tą naudą, kurios ir norėtumėte?
  • Ar jau ne kartą svarstėte atsisakyti įgyvendintų ir sertifikuotų kokybės vadybos ar aplinkosaugos vadybos sistemų ir visų sertifikatų, nes jau nebejaučiate jų naudos, nebematote jų perspektyvos, nebesuprantate, ką tos sistemos duoda organizacijai, o pačios sistemos jau tapo našta?
  • O gal norite tobulinti vadybos sistemas, tačiau nebežinote, kaip tą daryti toliau, nes jau, rodosi, padarėte viską, ką buvo įmanoma ir jau nebėra daugiau ką sugalvoti?
  • O gal ketinate tapti kokybės lyderiai - įgyvendinti kurį nors verslo tobulumo modelį ar tiesiog imti valdyti procesus taip, kaip visada norėjote, tačiau tam iki šiol dar nebuvo pakankamai laiko, žinių, motyvacijos ar tokio rinkos spaudimo?


Mes galime tapti Jūsų verslo kokybės partneriai: 

  • įgyvendinant, prižiūrint, atliekant vidaus auditus, paruošiant išoriniams auditams kokybės vadybos sistemas pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, aplinkosaugos vadybos sistemas pagal ISO 14001:2015 standarto reikalavimus ir darbuotojų sveikatos ir saugos darbe pagal ISO 45001:2018 standarto reikalavimus.
  • apmokant ir nuolat konsultuojant organizacijas kokybės vadybos, procesų vadybos, aplinkosaugos vadybos, verslo procesų, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe vadybos, verslo vadybos meistriškumo temomis.