Pasiekite verslo aukštumų - 

įsipareigokite kokybei!

Mokymai:

Suteiksime teorinių žinių ir praktinių įgūdžių šiomis temomis:

1) Kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2015 serijos standarto reikalavimus:

 • perėjimas nuo ISO 9001:2008 prie ISO 9001:2015
 • kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas
 • kokybės vadybos sistemos vidaus auditavimas
 • kokybės vadybos sistemos priežiūra ir tobulinimas

2) Aplinkosaugos vadybos sistema pagal ISO 14001:2015 serijos standarto reikalavimus:

 • aplinkosaugos vadybos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas
 • aplinkosaugos vadybos sistemos vidaus auditavimas
 • aplinkosaugos vadybos sistemos priežiūra ir tobulinimas

3) Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema pagal ISO 45001:2018 serijos standarto reikalavimus:

 • perėjimas nuo OHSAS 18001 prie ISO 45001:2018
 • DSS vadybos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas
 • DSS vadybos sistemos vidaus auditavimas
 • DSS vadybos sistemos priežiūra ir tobulinimas

 4) Kokybės vadybos, aplinkosaugos vadybos ir darbuotojų sveikatos ir saugos darbe vadybos sistemų integracija

5) Procesų vadyba: verslo ir kokybės vadybos procesų valdymas (planavimas, įgyvendinimas, kontrolė, matavimas, tobulinimas)

6) Strateginis kokybės valdymas ir kokybės koncepcijų, modelių, metodikų bei įrankių įgyvendinimas:

 • Strategijos, vertės grandinės, verslo procesų, vadybos sistemos ir kokybės vadybos sistemos sandara, sąsajos ir valdymas
 • Kokybės vadybos koncepcijos ir modeliai bei jų įgyvendinimas: verslo valdymo tobulumo modeliai ir jų pritaikymas, LEAN įgyvendinimas ir kt.